Vil du se webinaret? 

Tryk på den røde knap i bunden af din skærm og få adgang nu.

Bemærk at du skal have godkendt cookies for at se knappen.

Kalkulation, budgetter og tilbud

Bruger I meget tid på at regne tilbud?

Med sammenhængende data integreret i forretningssystemerne bliver det enkelt at kalkulere varianter og tilbud - med efterfølgende automatisk integration til salgsordre, lagerlister, faktura mv.

Vores kalkulationsmodul til produktionsvirksomheder:
Nem og smart kalkulation af nye emner ud fra råvarebehov, ressource, maskintid og tillæg som fragt og indirekte omkostningstillæg. Alt sammen sker i en overskuelig funktion, der skaber de nødvendige stamdata til at oprette varestamdata samt beregne kost og salgspriser og dermed også oprette tilbud ved flere mængder.

Vær med på webinaret og se mere om:

  • Kalkulerer du til et projekt så skabes en baseline budgetversion, så se her hvor du kan styre følgende stadier: tilbud, ordrer og afsluttet.
  • Se hvordan projektbudgetter anvender budget- og rapporteringsstrukturer, der er fastlagt i overensstemmelse med jeres rapportering og opfølgning.
  • Se hvordan der er tilgang til tidligere projekters historik, og der kan kopieres herfra til budgetter, ligesom det er muligt at følge op på anvendt tid og materialer/køb, der vedrører salgsfasen.
  • Se hvordan projekttilbud kan flettes med Word-skabeloner og dermed danne udgangspunkt for det endelige tilbud til kunden.
keyboard_arrow_up