Variantkonfiguration strømliner både
prisberegning og produktionsdata

Bedre skalering. Bedre kvalitet. Hurtigere.

Tendensen mod et stigende antal individuelle løsninger gør det sværere at skalere forretningen og kræver samtidigt knivskarp håndtering af mange nye stamdata.

Samtidig kræver det flere tunge ressourcer at beregne tilbud og kvalitetssikre stamdata ud fra kundeønskerne og det mulige i produktionen. Det giver lange svartider.

Så hvordan lever du op til alle kravene i en tid, hvor du skal levere priser og varer hurtigere, mere præcist – og samtidig være ultra fleksibel?

Bliv klogere på Variantkonfiguration i dette webinar

 

4 fordele med konfigurerede produktionsdata 

Konfigurationsregler...

... opsættes nemt med predefinerede moduler og valgmuligheder til sammensætning af den korrekte pris. 

share

Salgsprisen ...

... beregnes automatisk ud fra de konfigurationsvalg der er truffet, inkl. de individuelle aftaler, der fremgår på kunden. Salgsprisen kan bruges på tilbud og på salgsordrer.

calculator-app

Produktionsdata ...

... konfigureres automatisk ud fra predefinerede værdier bag hver linje i kalkulationen. Styklister, ruter og anden produktionsdata oprettes derfor automatisk så stamdata til produktion er forberedet til planlægningen.

synchronize-arrows-1

Fleksibilitet ... 

... er ingen sag, når selv specialtilpassede produktionsordrer kan strømlines på alle data og når kalkulationen sikrer at dækningsgrader oa. overholdes. 

hierarchy-files-1

Træfsikkert at udregne kostpris

Nu kan I konfigurere varianter direkte til salgsprisberegning og I kan tilmed konvertere direkte til stamdata, på styklister og produktionsordrer. Selv stærkt konfigurerende virksomheder vil kunne øge udbyttet af tilbudsberegningen - og gøre det mere træfsikkert at beregne kostpris og dermed undgå fejlkilder.

Mindre tidsforbrug ved nye produktvarianter

Løsningen minimerer tidsforbruget til at skabe og vedligeholde de væsentlige stamdata, for I kan nemt skabe nye produktvarianter - med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner. Når først strukturen er på plads og konstruktionen er færdig, så indarbejdes produktionsflowet og der sættes operationer på processen.
Kontrol- og pakkeinstruktioner indsættes derefter, og hele flowet, fra nederste niveau til færdigt produkt/halvfabrikata, kan gennemføres uden bekostelige produktionsstop.

 

Fuldt integreret med Dynamics 365 Business Central 

Variantkonfiguration er en værdifuldt tillægsmodul til Dynamics 365 Business Central for produktionsvirksomheder:

  • Anvendes på tilbuds- eller salgsordrelinje (pr. linje)
  • Bruger allerede opsatte styklister, råvarer, ruter mv.
  • Kan afgive informationer til jeres produktionsudstyr
  • Kan implementeres direkte på jeres website.

Kontakt os os hør mere 

keyboard_arrow_up