Agilt og dygtigt AX-håndværk

Samarbejdet mellem 9altitudes og Union Engineering (Pentair) startede for mange år siden, og er fortsat med Dynamics AX

Union Engineering er én af 9altitudes langvarige kunderelationer - de var iblandt 9altitudes første fem kunder.

Samarbejdet bygger på den agile forretningsmodel, stærke kompetencer og en direkte kommunikation.

“9altitudes evner at sætte sig ind i vores forretning og dens kompleksitet”

 

Driften af din Dynamics AX

Evnen til at forstå en kompleks organisation

For 9altitudes er Union Engineering (Pentair) én af de kunder der tales om, når der siges langvarige kunderelationer. Relationen har varet det meste af 9altitudes levetid.

Da Union Engineering implementerede Dynamics AX, havde de samarbejdet med 9altitudes i flere år. Valget af 9altitudes til at implementere løsningen var et oplagt valg.

“Vi valgte 9altitudes til opgaven ud fra kemi, økonomi, den agile forretningsmodel, og ud fra vores erfaring omkring et godt og konstruktivt samspil gennem flere år”.

Selvom det gode samarbejde er vigtigt, var valget af 9altitudes som fortsat leverandør også basseret på kompetencer.

“De evner at sætte sig ind i vores forretning og dens kompleksitet”.

Direkte kommunikation

Hos 9altitudes tager medarbejderne ansvar for deres eget arbejde. For Union Engineering er det et plus. Da det er vigtigt, at de har en direkte vej til udviklerne.

“Vi har en god sparring direkte med udviklerne. Når vi har defineret en opgave oplever vi, at de ofte byder ind med alternative løsninger. De har en lyst til at gøre arbejdet ordentligt – og evner at tænke både systemer og brugeroplevelse”.

Union Engineering ser 9altitudes som en dygtig leverandør. Og beskriver styrken i samarbejdet som værende agiliteten og de dygtige håndværkere med hurtig respons. Det er i sidste ende det, der gør at valget af samarbejdspartner fortsat er 9altitudes.

 

Om Union Engineering

Union Engineering er en international virksomhed. Og verdens førende producent af kulsyreanlæg.

Union Engineerings gevinst ved samarbejdet:

Færre administrative omkostninger

user-cash-scale

En løsning der understøtter forretningen

optimization-graph-line

Direkte kommunikation med faste udviklere

team-chat

keyboard_arrow_up