Med Windchill PLM kan du få effektiviseret din forretning

Med fokus på din forretning og dens behov, implementerer vi Windchill PLM, så dine medarbejdere nemt kan få adgang til 'real-time' information fra forskellige dele af din forretning og derved samarbejde på tværs. Vores eksperter har arbejdet med et hav af produktionsvirksomheder og ved, hvordan du får mest muligt ud af din PLM-løsning.

 

Få en digital tråd i din virksomhed med Windchill PLM

Skab en ubrudt digital tråd med Product Lifecycle Management (PLM)

Ved at have én samlet kilde til dine data, kan du sikre at alle dele af din produktion - og din øvrige forretning - har let adgang til valide data. Og dét er vigtigere end nogen sinde. Fremstillingsvirksomheder står nemlig over for større forandringer og muligheder end nogensinde før. Produktudviklere, produktions- og serviceprocesplanlæggere, forsyningskædechefer, salgs- og supportteams kan være spredt over hele kloden og de kræver alle sikker adgang til opdaterede produktoplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du får skabt en digital tråd igennem din forretning, så du får synkroniseret informationsstrømmen i din virksomhed.

Vi hjælper dig med at skabe en digital tråd gennem Windchill PLM fra PTC

Nogle af dine fordele ved at implementere PLM

Styring af produktionsprocesser (Manufacturing Process Management)
Mulighed for samtidig planlægning og udvikling af produkter, hvilket fremskynder tiden til produktion.

task-checklist

Kvalitetsstyring (Quality Management)
Løbende forbedring af produktkvaliteten og minimering af behov for service samt opnåelse af højere kundetilfredshed.

like-chat

Styring af ændringer og konfigurationer (Change and Configuration Management)
Support for dynamiske, hurtige og koordinerede ændringer under produktets livscyklus for at sikre alle interessenter adgang til de senest opdaterede produktinformationer.

cog-desktop

Fordele ved den digitale tråd

Fremmer IT-samarbejdet
IT skal sikre kvalitet, produktivitet, overholdelse af regler og samtidig muliggøre digitale transformationsprojekter, der kræver integration af komplekse systemer på tværs af globalt spredte teams. Med en PLM-implementeret digital tråd er IT netop i stand til dette. Ved at automatisere flowet af præcis information på tværs af en sikker og åben arkitektur opnår IT digital sporbarhed og kontrol over  data på tværs af alle tværfaglige systemer og processer. Resultatet er effektivt samarbejde og hurtigere innovation.

team-chat

Giver teknisk effektivitet
Tekniske ledere har til opgave at sikre, at globalt fordelte teams og værktøjer er synkroniseret, at teknikerne er produktive, og at de kvalitetsrelaterede omkostninger er lave. Dette er udfordrende i miljøer, der er præget af adskilte produktudviklingssystemer og processer. Med det rigtige overordnede PLM-system til virksomheden kan der opnås sporbarhed og styring af produktdata på tværs af hele virksomheden.

cog-approved

Ensretter produktion med teknik- og ingeniørarbejdet
I dag er produktionslederne fokuseret på digital transformation af deres operationelle processer og teams. For at reducere produktionstid og driftsomkostninger er det vigtigt at reducere omarbejdning, for meget skrot samt arbejdskraft. PLM er nøglen til at løse disse udfordringer og levere produkter af højere kvalitet hurtigere til markedet. Med PLM deler produktionsafdelingerne en ubrudt strøm af præcise informationer i realtid med de tekniske afdelinger, så teamene kan arbejde samtidigt.

arrow-thick-right

Har du styr på forkortelserne?

Nedenfor har vi opsummeret hvad PDM og PLM er - samt hvorfor der er en vigtig forskel.

PDM – eller Product Data Management – er typisk systemer, som håndterer en applikations data. Det almindelige eksempel er den ”filmanager”, som hører til et CAD-system. I den kan håndteres filerne fra CAD-systemet og relationerne mellem dem, brugernes adgang til systemet, og versionering af data.

Måske kan systemet også bruges til dokumentstyring, men så snart man bevæger sig udenfor den oprindelige tanke med produktet, vil man ofte være ude for at der findes bedre punktløsninger.

Når flere discipliner inddrages – f.eks. et mere abstrakt ”vare”-begreb, Change Management – eller måske serienummerstyring – skinner mange PDM-systemers begrænsninger igennem.

Men grundlæggende er det et spørgsmål om hvad man bruger systemet til – lige så meget som et spørgsmål om hvad systemet kan. Hvis man ikke gør meget mere end simpel fil- og versionsstyring kører man PDM, selvom det system man evt. har i virkeligheden ville tillade at man kørte PLM.

PLM – eller Product Lifecycle Management – er et udtryk for den ambition, at man vil have alt hvad der foregår i et produkt livscyklys under kontrol. Fra de første markedsundersøgelser og specifikationsdokumenter til konceptmodeller til regulatoriske krav, som produktet skal opfylde og videre til de første designforslag, skal de kunne styres i PLM-systemet.

Test- og målerapporter, analyseresultater sammen med foretrukne og alternative underleverandører, de faktiske konstruktionsdata og styring af varians i produktet, godkendelsesforløb, advisering og grafisk kommunikation omkring produktet skal kunne rummes.

Basis for teknisk dokumentation kan udgøres af PLM-systemet. Inddragelse af eksterne partnere i en begrænset del af produktet skal kunne styres. I korthed ønsker man at styre alle administrative processer, som produktet skal igennem, inden det endelig kan slippes fri på markedet.

Det indebærer håndtering af styklister i forskellige udgaver – som konstrueret, som fremstillet – evt. endda i alternative udgaver til fremstilling på forskellige typer produktionsanlæg –  som serviceret og som opgraderet. Det indebærer også håndtering af alle kvalitetsaspekter under produktionen med opsamling af problemrapporter.

Serienummerstyring og håndtering af aspekter i den forbindelse bliver interessant i driftsfasen, ligesom det kan være relevant at interessere sig for brugerfeedback om hvorledes produktet egentlig fungerer i praksis – evt. bakket op af opsamlede data – dels under produktionen – dels under driften. Det kan danne basis for kvalitetsstyring og -forbedring og bestemme garantisagers udfald. Når produktet endelig skrottes, skal PLM-systemet kunne oplyse om produktets sammensætning og  genbrugspotentiale.

Og naturligvis kan PLM-systemet alt hvad PDM-systemet kan….

Med et PLM-system går man efter at sikre firmaets optimale udbytte af at se produktets data og de processer, som har skabt det, i sammenhæng. Man kører PLM, når man bevidst arbejder med ovenstående discipliner med et helhedssyn og en klar vision for hvorledes netop vores produkters dokumentation, relevans, udvikling, kvalitet – og ultimativt markedsposition – kan sikres bedst muligt.

PDM er en delmængde af PLM. Meget få kører den totale PLM-vision, som jo også er under stadig udvikling. I disse år frem mod koncepter som den ”Digitale Tvilling”. Det vigtige er det konstante ønske om at sikre sig mest mulig kontrol over sine produkters tilblivelse og driftsliv.

Forskellen er ambition.

Skal du i gang med PLM?

Få en snak med en af vores eksperter omkring dit behov. Vi står klar til at hjælpe

 

Bliv kontaktet

keyboard_arrow_up