DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

IoT – flere muligheder med en velkendt teknologi

IoT teknologierne er ikke en nyhed. Faktisk er der mere end 4 mia enheder i industrien, verden over. Det giver mange muligheder, men også utrolig mange data at bearbejde. Hvordan kan strukturerede data optimere Real Time Asset condition, Preventive maintenance og On time service?  

Når vi taler Industri 4.0 er der sket en markant udvikling indenfor både teknologier og for serviceløsninger. Der er sket rigtig meget og I kan sikkert nikke genkendende til, at jeres arbejdsmetoder og behov også har ændret sig betydeligt. Den helt store forandring ligger i samspillet mellem systemerne, der nu er samlet ét sted frem for at ligge spredt.

I serviceforretningen samles alle data fra installationer og servicebesøg i eet samlet system og i produktionen har hver maskine sin funktion og bidrager med sin værdi i organisationen. Men når først alle produktionens teknologier taler sammen og leverer sammenhængende data – så giver det en langt højere værdi for både det daglige arbejde og for den fremtidige forretningsudvikling.

Det betyder, at den viden, som opbygges i forløbet fra salg til service eller produktion, ikke tabes på gulvet. Data fra alle installationer og touchpoints samles og bearbejdes i samme system og giver dermed værdi hele vejen rundt i forretningen.

Men hvad skal vi bruge alle de data til?

IIoT anvendes i høj grad til at føre opsyn med drift, monitorering og fjernaktiviteter. Men der er mere i teknologien end blot overvågning og ugentlige alerts. Overvej lige, hvilken forskel real-time data kan gøre for jeres serviceforretning, frem for forsinkede data? Og når historik og real-time data kan omdannes til serviceordrer, er der sikret on-time service, så jeres installationer eller kundernes installationer altid er i form – både forebyggende og hvis uheldet er ude.

Se ind i fortiden og i fremtiden

En ting er, at kunne handle på real-time data - men for at kunne undgå nedetid helt, så er der behov for både at kunne se ind i fortiden og ind i fremtiden. Historikken om jeres installationer, eller om kundernes installationer, er en guldgrube af data til at kunne forudse vedligeholdsintervaller og dermed levere proaktiv service frem for at være brandslukkende. Det bliver også langt nemmere at budgettere det årlige vedligehold, når I på forhånd kan se et billede af de kommende servicebehov.

Mindre reparation og mere innovation

I den digitale produktion eller serviceforretning kan IoT hjælpe med at løse en række udfordringer, men også hjælpe med at optimere og innovere forretningen. Med intelligente data om historik og tilstand er det en smal sag at bygge rapporter med dashboards over kommende vedligeholdelse, materialeforbrug, timetal og budgetter. Og skal I afrapportere til myndigheder eller kvalitetssystemer, så bliver det langt mere enkelt at håndtere kvalitetsstyringen og mindske risikoen for uventet nedetid.

Den forudsigelighed vil i de fleste virksomheder kunne frigive ressourcer til forretningsudvikling og samtidig kunne levere data til understøttelse af den fremtidige udvikling. Eksempelvis kan informationer om maskinel anvendes til designudvikling og forbedring af installationerne. Der er altså fordele hele vejen rundt om en velkendt teknologi, hvis data bliver sammenhængende og tilgængelige i alle funktioner.

Den rette IT infrastruktur på jeres eksisterende og kommende data kan, kort sagt, berige jer med informationer, der gør arbejdet proaktivt og innovativt. Mon ikke det kan vise sig at være et stærkt konkurrenceparameter?

 

Se webinaret om IoT og Mixed Reality til servicevirksomheder

Service

Sensorer på remote installationer er en stor fordel i servicearbejdet

send-email-envelope

Produktion

Sensorer i produktionen er en stor fordel for operatørerne

credit-card

Udvikling

Sensorer på installationer kan være en styrke i produktudviklingen

credit-card

keyboard_arrow_up