Hvordan kan ERP-systemet effektivisere værdikæden? 

Vi kigger nærmere på produktionsvirksomhedens værdikæde i dag, når vi forsøger at besvare: Hvad er nogle af de største udfordringer i dag, og hvordan hjælper en moderne ERP-løsning med at løse udfordringerne? 

Herfra bevæger vi os over i den svære transformation af forretningsmodeller og strategier, hvor virksomheder er i gang med at digitalisere processer og udnytte data til at træffe bedre beslutninger.  

Vi runder naturligt af med fremtidens værdikæde og 3 indsatser, som industrivirksomheder med fordel kan arbejde hen imod. 

For mange produktionsvirksomheder er den klassiske værdikæde stadig relevant og kan i sin enkleste form opsummeres i ovenstående 5 faser. 
Her ser vi særligt ét område, nemlig eksekvering af produktionen, som volder de største udfordringer i dag. 

Udfordring #1 – Planlægning, overblik og kapacitet

For produktionslederen gælder det om at reducere gennemløbs- og cyklustider samt øge medarbejdernes produktivitet. Men det kræver overblik over prioriterede opgaver og kapacitet, hvis virksomheden skal øge effektiviteten.  

Helt konkret oplever vi, at produktionsvirksomheder har behov for at få overblik over prioriterede opgaver i rækkefølge, få adgang til tegninger, instruktioner og forbrugsregistrere tid, materiale og spild samt kvalitetsmålinger.  

Vi har i den forbindelse hjulpet virksomheder og produktionsledere med at opsætte rollecenter i ERP-systemet, så de enkelte kapaciteter fremgår med belastningsfaktor. Det gør det nemt for planlæggeren at se hvilke operationer, der belægger de enkelte maskiner eller arbejdscentre.  

Det fremgår også, hvilke der har ledig kapacitet, og dermed kan operationer flyttes rundt på arbejdscentrets maskiner for at optimere udnyttelsen. Samtidig er det muligt at se, hvilke ressourcer der ikke er mødt ind, så den daglige rokering kan overskues ud fra realtidsdata. 

På den måde får produktionslederen fuldt overblik og kan planlægge dagen bedre.  

 

Udfordring #2 – Optimering af produktion og omkostninger 

OEE (Overall Equipment Efficiency) måler forskellen på den planlagte produktion og den faktiske produktion. At kende udnyttelsesgraden er en helt central måde for produktionslederen at optimere på omkostninger og produktivitet. 

Alene dét at måle på output, eller OEE, via ERP-systemet kan skabe synlige output-forbedringer. Her får produktionslederen overblik over spild forårsaget af nedetid, eller tab i kvalitet og hastighed. Muligheden for at optimere produktionen og reagere på afvigelser er vigtigt for at styrke konkurrenceevnen.  

Dette er nemmere sagt end gjort, men er absolut muligt via den rette brancheløsning i ERP-systemer som Dynamics 365 systemerne.

Her har vi erfaret flere eksempler på optimering:  

1. Lokalisere flaskehalse

For det første gælder det om at lokalisere flaskehalse via produktionsdata. Er din pakkelinje eksempelvis en flaskehals, gælder det om at forsyne den i en rækkefølge, som giver optimal kapacitetsudnyttelse.

Dermed sikrer du også, at såvel forudgående som efterfølgende operationer vil blive planlagt, så jeres forsyning er optimal. 

2. Registrering af forbrug

For det andet skal produktionsmedarbejdere nemt og effektivt kunne forbrugsregistrere tid, materialer og spild i systemet.

Disse bidrager til at ledelsen får svar på, hvad hver eneste vare koster at producere, og hvad virksomheden tjener på dem. Denne viden giver derfor gode muligheder for at optimere.  

Via ovenstående får produktionslederen en samlet kostprisberegning på produktionen. Tegninger og anden dokumentation vedhæftes styklisten, og materialet er dermed tilgængeligt for alle brugere, så der er yderligere mulighed for at optimere.  

Konstante, automatiske målinger i ERP-systemet skaber fokus på en optimeret produktion og kan samtidig pege på årsager til tabt produktionstid – om det skyldes interne processer eller eksterne udfordringer. 

 

Udfordring #3 – Stamdata, tegninger og instruktioner

Forkerte eller mangelfulde stamdata resulterer i produktionsfejl, dårlig kvalitet, ekstra ressourceforbrug eller processer, der trækker ud. Så hvordan får I bedre styr på stamdata?  

Det kræver stor datadisciplin at vedligeholde og undgå fejl i stamdata. Særligt hvis virksomheden har mange produktvarianter. I den forbindelse har vi implementeret værktøjer i Dynamics 365 systemerne, som skaber nye produktvarianter med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner.  

Øvelsen går ud på at overføre vigtige data fra konstruktion til stykliste. Det foregår blandt andet ved at indsætte kontrol- og pakkeinstruktioner, så hele flowet fra nederste niveau til færdigt produkt (eller halvfabrikata) kan gennemføres uden dyre produktionsstop.  

Når strukturen er på plads, og konstruktionen er færdig med tegninger og dermed styklisteindhold, indarbejdes produktions-flowet, og der sættes operationer på processen.  

Den nøjagtige stykliste fra konstruktionsafdelingen overføres til ERP-systemet via en smart indlæsningsfunktion. Styklisten indeholder dermed varehierarkiet. Ressourcer og arbejdscentre påføres varen, så der er overblik over, hvordan produktet bliver skabt samt hvilke råvarer, halvfabrikata og underleverandørprocesser, der er nødvendige. 

 

Værdikæden under forandring

Værdikædens indre processer skal starte ude hos kunder og marked. Den klassiske optimering af værdikæden er i sig selv ikke længere nok. Det er nødvendigt at fokusere endnu mere på forholdet til kunder, marked, leverandører og konkurrenter.  

Den klassiske værdikæde er fortsat relevant til at sammensætte de værdiskabende processer, som skaber indtjening for produktions- og handelsvirksomheder. Men det er vigtigt at starte et andet sted – helt udenfor værdikæden. 

Virksomheder skal mere end nogensinde forholde sig til marked, kunder, markedsudvikling, efterspørgsel, tendenser og konkurrenter, så værdikædens naturlige indefra-og-ud vendes på hovedet til en udefra-og-ind tilgang. 

Her opstår hurtigt et af de store spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at vores værdikæde matcher markedets efterspørgsel endnu bedre? 

Hvordan får du værdikæden til at matche kundernes efterspørgsel? 
Tidligere handlede det om at få så meget ud af maskinerne som muligt. I dag står kundens behov i første række, hvor konkurrenceevne og profitabel drift baserer sig på rettidig opfyldning af markedsbehov.  

Når fokus skifter fra interne forsyningskæder til eksterne kunde- og markedsbehov, kan ét af håndtagene for produktions- og handelsvirksomheden være at etablere Sales and Operations Planning (S&OP).  

Ifølge Jan Stentoft, professor og ekspert i supply chain management, kan S&OP skabe balance i en virksomhed på tværs af funktioner som for eksempel salg, udvikling, økonomi og forsyningskæden:  

“En god S&OP-proces er et glimrende middel til at samle folk fra alle dele af værdikæden om det samme bord, så de kan blive enige om, hvad der er muligt og realistisk.” Jan Stentoft, professor på SDU

Når de forskellige afdelinger mødes til S&OP, bidrager ERP-systemet med at bringe realisme til bordet. Realismen kommer i form af data.

Med korrekte data kommer det nemligt hurtigt til overfladen, om der fx er balance mellem:  

 • Ordrebeholdningen og lagerbeholdningen 
 • Salgets pipeline og ledig kapacitet 
 • Produktlanceringer og likviditetsstrømme 
 • Uden opdaterede tal og overbliksskabende dashboards i ERP- eller CRM-systemet, lander et S&OP-møde ofte et sted mellem forgæves magtkampe og holdningsbaserede tovtrækkerier.  

Omvendt kan valide data fra systemerne være den eneste, fælles “sandhed”, når I skal finde den rette balance mellem værdikæden og kundernes efterspørgsel.  

Men at opnå valide data i ERP-systemet er i sig selv en større øvelse, som kræver hårdt arbejde, disciplin og integrationer. I næste afsnit kigger vi nærmere på hvordan du skaber sammenhæng mellem data og systemer.  

Et ERP-system som skaber sammenhæng mellem data og systemer  
ERP-systemet er et oplagt sted at samle produktionsvirksomhedens forretningsdata. Men for at gøre dette til en realitet, og tænke endnu mere udefra-og-ind, skal du bruge data fra kunder og leverandører.

Fx kræver det eksterne data at drive lageret effektivt eller få viden om dine maskiner, hvis du sælger og servicerer eget udstyr. 

Derfor er kravene til dit ERP-system, at det kan sende og modtage data fra omverdenen via standardiserede integrationer, som gør det simpelt at forbinde systemer. Dette kan du med de nyeste versioner af Dynamics 365 systemerne, som er cloud-baserede. Dette giver blandt andet den fordel, at du får et simpelt ERP-fundament og kan vælge til og fra i form af apps og connectors. Dermed er din løsning mere fremtidssikret. 

Med Dynamics 365 kan du trække opdaterede data om ordre- og produktionsstatus. Disse oplysninger kan du både bruge internt og samtidig kan du give kunderne mere præcis info om levering.

Hvis du samtidig kobler jeres data med den indbyggede kunstige intelligens i Microsofts Power Platform kan du automatisere processer og få større indsigt i efterspørgslen. Fx kan du spotte mønstre i salg, køb og sæsontrends, som selv jeres bedste analytiker har svært ved at gennemskue.  

Data om marked, kunder og leverandører bliver til oversat til handlinger 
Som vi har fået fastslået, er realtidsdata, gennemsigtighed og datadeling med kunder og leverandører afgørende for produktionsvirksomhedens værdikæde. Dette er du sikkert også enig i. Men for at opnå fordelene, kræver det ikke blot de føromtalte systemintegrationer. Det kræver ifølge Jan Stentoft også en god portion datahygiejne:  

“Garbage in giver garbage out gælder stadig, og derfor kræver digitalisering, at data bliver tastet korrekt ind, og at de løbende bliver vasket” Jan Stentoft, professor på SDU 

Med pålidelige data i ERP-systemet kan virksomheden agere hurtigere på bevægelser i markedet. Ledelsen kan balancere udbud og efterspørgsel efter pålidelige salgsindeks og forbedre evnen til at disponere forretningens omkostninger og ressourcer. 

Eksempel på værdien af bedre data i ERP-systemet

Vi har hjulpet flere produktions- og handelsvirksomheder med at skabe fuldt indblik i ordreoverblikket med opdatering i realtid.

På den måde kan alle medarbejdere blot tage et kig i Dynamics 365 og få fuldt overblik over den aktuelle ordrestatus. Nogle gange går alt efter planen. Andre gange er det nødvendigt at justere forsyningskæden, hvis ordreantallet eller sammensætningen ændrer sig.  

Data som en del af din service kan differentiere jeres værditilbud 

Har din virksomhed fuldkommen styr på data? Stort tillykke. Nu gælder det om at bruge jeres viden til at differentiere din forretning fra konkurrenterne.  

På trods af alverdens data og markedsindsigter starter mange kundemøder stadig med det klassiske produktfokus (indefra-ud) hvor sælgeren spørger: “Hvad har du brug for?”. I virkeligheden kunne man lige så godt spørge, “Skal det være standardmodellen P510 eller den lidt større P710?”  

Den fremgangsmåde er en uddøende race. Kundernes forventninger stiger, og du skal være i stand til at tage en dialog, der starter med ordene: “Hvad vil du gerne opnå?” Her er modelnavne sekundære; til gengæld er det mere interessant fx at hæve udnyttelsesgraden på maskinparken fra 85 til 90 procent.  

Men der er mange andre grunde til, at skiftet fra produktfokus til servicefokus er fremtiden.  

I dag har mange produktionsvirksomheder et transaktionsbaseret forhold til kunderne med et begrænset antal interaktioner. Der er fokus på eget produkt først og fremmest. Dette forhindrer virksomheder i at opbygge loyalitet og sikre kundefastholdelse.  

I næste afsnit kigger vi nærmere på det nye mindset og hvilke ting du skal prioritere i fremtidens værdikæde. 

3 indsatser i fremtidens værdikæde

Konsulentvirksomheden McKinsey har udviklet et digital kompas med otte forskellige indsatsområder i fremtidens værdikæde. Alle dele kan udvikle forretningen og medføre store forbedringspotentialer i Industri 4.0.  

Vi dykker ned i 3 områder, som din virksomhed med fordel kan undersøge nærmere, når I vil udvikle jeres værdikæde og bringe virksomheden i en ny, ønsket retning.  

Se hvordan du kan opnå hurtigere time-to-market, effektivisere maskinparken, og differentiere virksomheden med serviceydelser.  

1. Hurtigere time to market for eksisterende produktvarianter

Time to market bør ikke kun handle om, hvor hurtigt du kommer fra idé til salg af nye varer. Det gælder også, hvor effektivt og præcist du konfigurerer eksisterende varer i mange (nye) varianter, som er baseret på et hav af skiftende varenumre.  

Mange produktionsvirksomheder arbejder med et hav af forskellige varenumre, som løbende forandrer sig. Det er du afhængig af at kunne strømline produktionsdata for at undgå fejl i styklister, priser og montageproces.  

I Dynamics 365 har vi forenklet kompleksiteten i kundeindividuelle produkter og variantkonfigurationer, så du kan sikre hurtigere processer og agilitet indenfor et fast sæt regler, du selv definerer. Det giver for det første et bedre datagrundlag. For det andet bliver det muligt at optimere leveringshastigheden og flowet – fra salgsordre, indkøb, lager produktion, formontage og slutmontage til levering.  

Modulet i Dynamics 365 kalkulerer selv både kostprisen og salgsprisen. Og du kan fremover samle varenumre via salgskonfiguration, så I kan producere med færre basismodeller.  

2. Bedre udnyttelse af maskinparken og 40 procent mindre nedetid

De fleste produktionsvirksomheder har defineret krav til oppetid og udnyttelsesgrad af maskiner og ressourcer. Hvis du vil arbejde målrettet med at hæve procentsatserne, kræver det, at du proaktivt kan forhindre driftstop i stedet for at skulle reagere på fejl, når først de er opstået.  

Udover at skabe overblik over ressourcer og kapacitet, kan Dynamics 365s kunstige intelligens og predictive maintenance-løsninger sikre, at jeres maskiner kører – og holde dem kørende.  

Predictive maintenance i egen produktion 

For mange virksomheder kan det være svært at planlægge vagtplan og forudsige mandskabsbehovet alene på grund af tilfældigheder såsom nedbrud, forsinkelser, og manglende reservedele. 

Via predictive maintenance kan du fange problemer i opløbet og løse eksisterende problemer hurtigere, fordi du ved mere præcist, hvad der er galt. Du har de nødvendige data på dit udstyr (assets) inklusive model, nødvendige reservedele og servicecyklus. Du kender samtidig performance data, såsom oppetid, strømforbrug og udnyttelsesgrad.    

Ifølge en undersøgelse fra McKinsey er det muligt at reducere nedetiden med 30 til 50 procent via predicitive maintenance.

Samme undersøgelse viser også, at det er muligt at forbedre maskiners levetid med 20 til 40 procent. Ved at udnytte historiske data kan du monitorere jeres vigtigste udstyr og maskiner, så du får det optimale ud af maskinparken og dine medarbejdere.  

For det første kan du overvåge, hvad der forårsager fejl og komme det i forkøbet. For det andet kan du være anderledes godt forberedt på udskiftning af fx reservedele, næste gang fejlen opstår. Alt dette og meget mere er muligt, når I indfører predictive maintenance til at øge udnyttelsen af maskinparken.  

Predictive maintenance hos servicekunder

Hvis du som producent indbygger connectivity i jeres løsning, er der basis for et kontinuerligt forhold til kunden. 

Her kan du lade systemerne hjælpe med at besvare: Bør du planlægge et teknikerbesøg hos kunden i nær fremtid? Eller skal du sende en tekniker med det samme? Kan fejlen løses med fjernkommandoer til enhederne? Eller skal du foretage reparationerne på stedet for at undgå driftstop?  

På den måde kan du tage større ansvar for dag-til-dag vedligeholdelse og ikke kun udskiftninger og reparationer, når først problemerne er opstået. Dette giver nye muligheder for at opbygge loyalitet hos kunder, hvor I servicerer udstyr og maskiner. 

3. Eftersalgsservice: Fra Produkt til Produkt-som-service

“Hvorfor eje, hvis vi kan leje?” Dette spørgsmål er der sandsynligvis flere af dine kunder, der stiller sig selv. Transformationen fra traditionel produktionsvirksomhed til service-provider betyder, at du kan udvikle værdikæden mod en forventet fremtid, der også byder på udbredelsen af servitization.  

Servitization betyder at producenten tilføjer serviceydelser og eftersalgsydelser omkring det eksisterende fysiske produkt. Disse services og eftersalgsydelserne styrke indtjeningen, beskytte mod sæsonudsving og skabe basis for differentiering, hvor producenten kan få flere parametre at konkurrere på pris per enhed. 

Måske er det derfor, at udenlandske studier viser, at 65 procent af fremstillingsvirksomheder skifter fra produkt- til servicebaseret omsætning i løbet af de næste 3 år. 

Hvad får producenten ud af at tilbyde services?  

Med et Produkt-som-en-service vil OEM’er kende både tilstanden på sine produkter, og – mindst lige så vigtigt – hvordan de bliver brugt.  

Denne viden tillader producenten at tage visse risici for blive belønnet af kunden baseret på performance og loyalitet. Ligeledes tager kunden mindre risiko, da producenten kan tilbyde bedre vedligeholdelse og har større fokus på tilfredsheden.  

Fordelene med servitization er mange: 

 • At bygge tættere kundeforhold og højne tilfredsheden 
 • Bedre indtjening fra value-added services 
 • Øget omsætning via servicetilbud 
 • Bedre muligheder for kundefeedback og business intelligence 
 • Hurtigere produktudvikling 
 • Styrket position i forhold til konkurrenter
   

Kontakt os for en snak om optimering af jeres processer

keyboard_arrow_up