3 afgørende faser du skal have styr på i ERP-projektet - og en bonus

Vigtige spørgsmål og overvejelser til timing, parathed, implementering og vedligeholdelse, når I skal have nyt ERP-system i virksomheden.

LÆS DETTE FØRST

Et ERP-projekt giver mening, når det er matchet op med forretningsmæssige målsætninger, udfordringer og muligheder.  

Vi anbefaler ikke at foretage et gigantisk analysearbejde, inden I inviterer en ERP-partner til bordet. Analysearbejdet skal altid gøres i samarbejde med den eksterne partner, så I ikke laver forgæves arbejde, eller går forudindtaget ind til projektet.  

Hvordan forbereder du firmaet på et nyt ERP-system?

Med denne guide kan du træffe bedre beslutninger og forberede dig bedst muligt på dit næste ERP-system. Baseret på over 500 gennemførte ERP-projekter guider vi dig igennem faktorer for succes og forbi faldgruberne, du skal undgå. 

ERP-guiden er særligt relevant for dig, der sidder som projektleder eller økomomichef i en virksomhed, der skal have nyt ERP-system. Eller direktøren og bestyrelsesmedlemmet som vil være sikker på at ERP-projektet får den bedst mulige start. 

Indholdet er baseret på handels- og produktionsvirksomheder. Men alle typer virksomheder kan få stor nytte af guidens anbefalinger, overvejelser og proces. 

1. DEL
Timing

Er det nu, I skal starte et nyt ERP-projekt?

 

Er ledelsen forberedt på et ERP forretningsprojekt?

Et ERP-projekt er ikke kun et it-projekt. Det forgrener sig i hele virksomheden som et forretningsprojekt, der involverer de fleste afdelinger.  

Som leder er det din fornemmeste opgave at fortælle medarbejderne, hvorfor I vil skifte ERP-system. Dette svar er ét af det første, du skal have styr på. Tænk i forretningsmæssige målsætninger, udfordringer og muligheder. 

Modstand mod forandringer: Sådan håndterer du indvendingerne

Enhver forandring i virksomheden, ikke mindst størrelsen på et nyt ERP-system, påvirker virksomhedskulturen og måden dine medarbejdere plejer at arbejde på. Indgriben i arbejdsrutiner vil typisk skabe modstand mod et ERP-projekt. 

Derfor skal du kunne forklare værdien af det nye ERP-system for medarbejderne – og hvorfor I er nødt til at bevæge jer videre fra det, I måske allerede har. Til nogle medarbejdere kan det også være nødvendigt at kunne forklare kort og præcist, hvad et ERP-system er, og hvorfor det er vigtigt for firmaet med et godt et af slagsen.

"Indgriben i arbejdsrutiner vil typisk skabe modstand mod et ERP-projekt. Derfor skal du kunne forklare værdien af det nye ERP-system for medarbejderne."

Hav dine budskaber klar

Saml dine bedste argumenter i en kort strategi. I strategier ser vi desværre tit, at man vil ’digitalisere virksomheden’. Pas på med at træde i denne floskel-fælde.

Dine medarbejder er ret beset ligeglade med at være mere eller mindre digitale. De spidser til gengæld ører, hvis du lover mindre overarbejde til næste månedsafslutning, fordi I har fået et nyt og effektivt ERP-system. Sørg for at have de gode eksempler klar i din strategi.  

Klar og konkret kommunikation gennem hele ERP-projektet er i det hele taget vigtigt, når du vil sikre tilsagn fra medarbejderne. Tilsagnet bliver styrket yderligere, når du inviterer de rette medarbejdere ’indenfor’ til at give inputs. Alt dette foregår naturligvis før, I vælger både ERP-leverandør og system.   

"I strategier ser vi tit, at man vil ’digitalisere virksomheden’. Pas på med at træde i denne floskel-fælde. Dine medarbejder er ret beset ligeglade med at være mere eller mindre digitale." 

Kan du afsætte de rigtige nøglemedarbejdere? 

Du kan ikke forvente, at en ekstern ERP-partner klarer hele den store opgave at implementere et nyt ERP-system. Det kræver interne ‘muskler’, når projektet skal bæres i mål.

Et succesfuldt ERP-projekt team kræver de rigtige medarbejdere, som har fået mandat til at løse opgaven med fuld opbakning fra ledelsen.  

De fleste virksomheder vrider sig, når de hører, at de skal dedikere vigtige ansatte på fuldtid til et ERP-projekt. Men det bliver svært at nå i mål med et godt resultat, hvis dine projektmedarbejdere skal ‘dobbeltjobbe’ og ikke kan dedikere deres fulde opmærksomhed og ressourcer til ERP-projektet, når det hele spidser til. 

Hvilke nøglemedarbejdere skal reserveres til ERP-projektet? 

ERP-projektet kræver nødvendigvis en omfordeling af det daglige ansvar.

Du er fx nødt til at have en garvet økonomimedarbejder eller controller helt tæt på processen, når det er tid til at definere, hvordan en kontooversigt skal se ud. 

Foruden en ressource til økonomi, er det er en forudsætning at have en intern projektansvarlig.

Her skal du bruge en kvalificeret medarbejder, som står for den interne kommunikation og struktur, er bindeled mellem projekt- og styregruppen, og sikrer koordineringen med den eksterne ERP-partner.   

KONKLUSION PÅ 1. DEL

Er timingen rigtig for ERP-projektet?

Det er vigtigt at have overblik over, om virksomheden kan dedikere sig fuldt ud til ERP-projektet i de måneder det står på, uden at blive overhalet indenom af andre projekter.  

Har I fået bestyrelsens opbakning? Hvilke andre projekter har I startet? Hvilke er på vej? Tænk i alt fra flytteplaner til nye maskiner som skal installeres. Spørg hellere jer selv en ekstra gang: “Er det nu, vi skal have nyt ERP-system?”  

Hvis svaret er ja, så brug denne tjekliste til at sikre, at både ledelse og medarbejdere er forberedte på ERP-projektet. 

Tjekliste: Vi har ...

... udpeget en ERP-projektgruppe og en projektplan

... udpeget superbrugere til ERP-projektet

... reserveret en økonomimedarbejder til hele ERP-projektet 

... afsat en intern projektleder, som koordinerer og kommunikerer internt og med ERP-partneren

... forberedt os selv på at skulle tænke processer ‘forfra’ for at optimere forretningsgange

... en virksomhedskultur, der er forberedt på, at der vil ske ændringer i måden, vi arbejder på

... dannet os et groft overblik over projektets omfang ift. budget, tid og ressourcer

 

 

 

2. DEL
Parathed
Hvordan forbereder du virksomheden på et nyt ERP-projekt?

 

Analyse: Hvor er virksomheden nu?

Før du vil implementere et nyt ERP-system får du en gylden mulighed for at rette, gentænke, forbedre og redesigne alle processer i forretningen.

Få skabt en vision for hvordan det perfekte løsningsdesign kan løfte jeres virksomhed og hjælpe jer med at opnå forretningsmål.  

Det er også nu, du kan genoverveje forretningsmodellen. Vil I fx fortsat varetage eget lager eller outsource logistikken til et lagerhotel? Er det nu, I udskifter andre processer ud i værdikæden til et mere agilt setup? Tænk over virksomhedens fremtid. Det rette ERP-system vil kunne sætte strøm til visionerne.

Den vigtige forventningsafstemning  

Det er kritisk at få identificeret og behandlet forretningskritiske problemer før en ERP-migrering. Hvis dine forretningsprocesser ikke er optimeret, vil selv det bedste ERP-system ikke kunne hjælpe dig.  

Et andet problem er når virksomheder har fokus på de tekniske dele af et ERP-projekt. Ledelsen glemmer mennesker og processer, og opnår ikke de resultater de havde håbet på, eller må opgive at følge tidsplanen, fordi der har været for lidt fokus på forandringsledelse. De går derfor ind i projektet med urealistiske forventninger.

Endeligt skal du være bevidst om, at intet ERP-system vil kunne leve op til alle krav. Du skal derfor sikre, at alle jeres systemkrav er dokumenteret og prioriteret, så du sikrer, at de vigtigste ting bliver opfyldt. På den måde får du klarhed om, hvad der bliver nedprioriteret, så dette kan kommunikeres videre i virksomheden. 

"Hvis ledelsen glemmer mennesker og processer, opnår man ikke de ønskede resultater, eller må opgive at følge tidsplanen, på grund af manglende fokus på forandringsledelse."

Overblik over interne processer  

Det er fristende at tage nuværende forretningsprocesser og automatisere dem via et nyt ERP-system. Problemet med det er, at du også får alle de dårlige processer til at køre hurtigere.  

Start derfor med at optegne og formalisere firmaets interne processer, hvis du skal have et succesfuldt ERP-projekt. Fx: 

Tilbud til ordre. Få styr på, hvad I tilbyder, til hvilke priser, og med hvilken lagerbeholdning 
Prioritering af kunder og varer. Hvilke ordrer kan du levere, til hvem og hvornår? 
Varesortiment. Hvordan skal fordelingen være mellem aktive varer og skaffevarer? 
Genbestilling af varer. Du kan optimere på genbestillingsparametre, så intelligens (data) hjælper med at indkøbe rationelt og i de rette mængder.   
Mapping af systemer og integrationer 
Få overblik over jeres systemlandskab. Hele it-løsningens sammensætning, som den står netop nu, inklusive alle systemer og integrationer.  

Det er vigtigt, at du tegner it-systemlandskabet op og får skabt det fulde overblik. På den måde får du også identificeret en masse subsystemer i Excel mm. som ofte involverer manuelle arbejdsgange eller kræver dyre integrationer. 

Når du har overblikket, kan du begynde at skære ned på antallet af systemer. Færre systemer betyder mindre vedligeholdelse, færre licenser, frafald af integrationer, og du kan slukke for unødvendige serverløsninger. Det betyder bedre overblik og giver samtidig luft i økonomien. 

Opnå højeste datakvalitet i ERP-systemet

Ifølge en undersøgelse fra Forrester bliver op til 73 procent af virksomheders data aldrig brugt til analyse. I en tid hvor data er den nye valuta, resulterer det store spild i mange tabte muligheder. Men hvad er årsagen?  

Måske er det fordi data ikke er centraliseret, som betyder at virksomheder mister overblik. Eller fordi virksomheden har for mange irrelevante data, som bør slettes.  

Derfor er det en vigtig del af forberedelsen at rense jeres data i systemerne, så I sikrer datakvalitet. Kontoplan, samarbejdspartnere, kunder er blot nogle af stederne, der typisk trænger til oprydning.

På den måde flytter du helt opdaterede data over i et nyt ERP-system, som dermed kan arbejde med korrekte data. Og så kan I regne med de svar, I får tilbage fra systemet.  

"Garbage in giver garbage out gælder stadig, og derfor kræver digitalisering, at data bliver tastet korrekt ind, og at de løbende bliver ’vasket'." 

Professor Jan Stentoft, SDU

I den sammenhæng bør I skabe en platform, som samler data og viden fra jeres forskellige systemer. Den samlede platform skal gøre det nemmere at opretholde datakvalitet og undgå manuel håndtering fremover.  

Succeskriterier: hvad skal virksomheden opnå?  

Det er tid til at beslutte visionen for ERP-projektet. Er målet at kunne håndtere flere ordrer på kortere tid? Gælder det om at udvide forretningen og nå ud til nye segmenter? Eller er det vigtigt at få adgang til data i realtid og sikre compliance?  

Ofte er det en kombination af mål. Uanset hvad, skal de overordnede forretningsmål nedbrydes i præcise, målbare succeskriterier.  

Nogle virksomheder går proaktivt efter at højne effektiviteten ved at standardisere arbejdsgange, forbedre produktiviteten, eller fjerne siloer. Andre gange er det fordi det gamle ERP-system har udtjent sin pligt, og I må opdatere ERP-systemet til nyere teknologi for at sikre konkurrenceevne.  

Et ERP-projekt er samtidig en glimrende mulighed for at strømlinet virksomheden og ensarte måden, I arbejder med kunder, samt måden kunderne oplever at modtage jeres ydelser. Jo mere identisk oplevelsen skal være, jo mere kræver det at I arbejder ensartet på tværs af divisioner og afdelinger i systemer og processer.  

KONKLUSION PÅ 2. DEL 

Ønsker og krav til ERP-systemet

Hvad skal et ERP-system til handel, logistik og produktion kunne i dag?

I skal kunne håndtere og optimere en lang række kritiske forretningsfunktioner – som minimum følgende: 

 • Supply chain management
 • Kvalitetsstyring
 • Varedisponering og behovsplanlægning 
 • Integration til fragtsystem
 • Overblik over råvarer, halvfabrikata og underleverandørprocesser
 • Lagerbeholdning, disponering, plukning og ekspedition 
 • Tilbudskalkulation
 • Produktionsplanlægning og kontrol 
 • Stregkode dannelse og sporing 
 • Afregning og afregningsformer 
 • Integration til webshop

Ovenstående er blot en huskeliste. Din virksomhed har sandsynligvis flere specifikke krav til det nye ERP-system.  

Næste skridt

Baseret på dine målsætninger og krav skal du nu overveje, om du ønsker at entrere med en ERP-partner med branchekendskab. Det kan give dig ovenstående branchespecifikke funktionalitet til handel/logistik eller produktion.  

Hvis jeres processer og behov derimod er simple, kan du måske fint leve i et standardsystem uden mange tilpasninger.

 

3. DEL

Implementering
Sådan gennemfører du et ERP-projekt med succes

Hvor lang tid tager et ERP-projekt?  

Vores erfaring siger, at en ny Business Central implementering typisk tager 3-6 måneder for et normalt projekt.

Hvis du allerede har en Dynamics NAV eller Business Central-løsning, som skal opgraderes til cloud, kan det ofte gennemføres på 2-4 måneder. 

Hvad omfatter et ERP-projekt?  

Der findes forskellige måder at gennemføre et ERP-projekt. Hos 9altitudes bruger vi den samme model, for at sikre at et Dynamics-projekt kommer i mål til aftalte tid og økonomi.  

Hovedforløbet, herunder implementeringen, er opbygget i sprints, så forventningsafstemning og løbende justeringer bliver taget på forkant. 

 

1. Foranalyse og aftale 

ERP-projektet starter med en Fit/Gap analyse og vi identificerer de vigtigste succeskriterier sammen med jer. På den måde opstår der overblik over, hvad systemet skal kunne:  

- Analysen indeholder også estimater og projektplan. Hvis vi er enige om projektets omfang og indhold, indgår vi samarbejdsaftalen og kan starte projektet.  

2. Agil forberedelse 

I starten af ERP-projektet installerer vi den nødvendige standardsoftware og planlægger migrering af jeres data. Det er også her, vi prioriterer og planlægger projektets dele sammen med virksomheden: 

- Vi udarbejder et flowdiagram over processer, samt en plan for datamigrering. Projektet er klar til næste fase, når det er detailplanlagt og databasen er køreklar.

3. Agile sprints 

Udviklingen af systemet gennemføres i udviklingssprint, som består af fire faser: 

- Først prioriterer vi forretningskritiske udviklingsopgaver. Alle opståede ændringer bliver vurderet, blandt andet for at se, om de påvirker projektets tidsplan.  

- Dernæst skal opgaverne designes sammen med kundens superbrugere og detailbeskrives. Her udarbejder vi testscripts for de enkelte funktioner. 

Efter designfasen kan opgaverne programmeres og testes. Første test klarer vi og dernæst i en testworkshop, hvor de nye funktioner godkendes og overleveres til virksomhedens superbrugere. 

4. Implementering 

- I den vigtige implementeringsfase bliver systemets superbrugere uddannet med programmer og kurser, der passer nøjagtig til kompleksiteten af de funktioner der skal anvendes, samt superbrugernes niveau og systemkendskab.

Vi foretager den endelige datamigrering, hvor driftsworkshoppen er den afgørende prøve, inden løsningen tages i brug. Herefter bliver løsningen sat i drift.  

5. Driftssupport 

Nu hvor løsningen er taget i brug sidder vi klar til at hjælpe via vores hotline eller sidder hos virksomheden og yder support.

- Vi er typisk standby de første par måneder, inden fokus typisk skifter til yderligere procesforbedringer, som opstår efter virksomhedens brug af systemet.

BONUS: Evergreen

Som en bonus kan vi nu tilbyde at arbejde endnu tættere omkring jeres forretningsystem.
Med en Evergreen tillægsløsning tager vi hånd om de halvårlige opgraderinger og sørger for at I får alt det bedste ud af jeres ERP-system.

Derudover vil vi årligt udarbejde en tilstandsrapport på systemet og i en ’sandbox’ samarbejde om de forbedringer, der optimerer digitaliseringen i virksomheden.

Fordele og udbytte ved den agile proces 

En ERP-implementering kan på mange måde være en stor mundfuld. For hele virksomheden. Her er den agile proces med til at sikre, at indsatsen står målt med resultatet. 

Selvom det er hårdt arbejde at skulle vende alle sten, er det bedre at tage tingene på forkant fremfor at finde fejlene senere. Nogle måneder efter et gennemført ERP-projekt, fortæller vores kunder ofte, at det har været hårdt – men også at resultatet og gevinsterne er det hele værd.  

Kunderne fortæller også, at det er værdiskabende at få lov til at stille spørgsmål ved nuværende processer, arbejdsgange og systemer. Hvis ikke I udfordrer disse, når I skifter ERP-system, hvornår så? Bredana Solutions’ projektmodel sikrer involvering af superbrugerne, hvor ejerskabet er højt, fordi alle bidrager til at gøre tingene bedre fremover.

Derfor skal jeres superbrugere involveres tidligt i ERP-projektet

ERP-systemer er komplekse, og det er tæt på umuligt at have styr på alle implementeringskrav på forkant.  

Nogle virksomheder forventer, at der kommer en ekstern it-leverandør og implementerer ERP-systemet, træner brugerne – og så er man klar til at gå live. Vores erfaring er dog, at denne vandfaldsmodel sjældent fungerer i praksis.  

Vi anbefaler, at ERP-projekter altid foregår i agile sprints. Ved at tage mindre, men hurtigere trin bliver dine superbrugere inddraget hele vejen. De får systemet i hænderne tidligere, og er med til at definere krav, teste systemet, finde hullerne og gentage processen i næste trin af projektet.  

Projektøkonomi

Undgå ‘uforudsete omkostninger’ i ERP-budgettet 
De fleste virksomheder er forberedte på de synlige omkostninger, fx licenser, hosting, teknisk implementering og hardware. Men der er mere. 

Kun de færreste husker at afsætte budget til de mindre synlige omkostninger – fx tilpasninger og moduler, interne ressourcer, forandringsledelse og projektstyring. Dette resulterer i 'uforudsete omkostninger’. Fx er det ofte de centrale roller i virksomheden, fx en økonomichef, som driver projektet. Overvej om der i ERP-projektet skal ansættes eksterne kræfter, som kan aflaste og har tidligere erfaring.   

Husk også de løbende udgifter i implementeringen

At implementere et ERP-system stopper ikke, når I går live med et nyt system. Vi anbefaler, at I udvikler en vedligeholdelsesplan for at sikre, at medarbejderne fortsætter med at forbedre og udvikle ERP-systemet. På den måde forlænger I levetiden på jeres investering. Løbende forbedringer bliver hjulpet godt på vej af de nyere cloud-udgaver af Business Central.  

ERP-investering rykker fra CapEx til OpEx 

Fremtiden for ERP-systemet, Dynamics 365 Business Central, den nye udgave af NAV, foregår i skyen. Denne udvikling fører til mere drift i skyen med serviceaftaler på løbende drift og vedligeholdelse. Det betyder også et skifte fra store upfront kapitalinvesteringer (CapEx) til månedlige driftsudgifter (OpEx).  

Med en cloud-løsning får du samtidig en mere fleksibel løsning, der ikke låser dig på samme måde som tidligere, hvor du skulle være meget sikker i din investering. I dag kan du nemmere skifte it-leverandør indenfor en måned, hvis du vil have en anden til at overtage driften af din ERP-løsning. Samtidig kan du måned-til-måned skrue op og ned for licenser, abonnementer, services alt efter hvor mange brugere, du har behov for.  

 

4. DEL - BONUS
Evergreen

Hold systemet i form efter implementering og få mest mulig ud af investeringen.

Hvordan holdes ERP-systemet opdateret?
Det er slut med uforudsete funktionsforstyrrelser når opgraderingerne automatisk rulles ud to gange årligt.
Og med din konsulent ved hånden, sikres en optimal udnyttelse af investeringen.

Tidligere var en ERP-opgradering en ressourcekrævende opgave på tværs af organisationen. Men med de  nuværende løbende opgraderinger, vil der kunne holdes et langt bedre fokus på udvikling, frem for blot vedligeholdelse.

Få mest ud af investeringen 

Tilmed kan vi tilbyde at sørge for, at hver opgradering forløber gnidningfri og er tilpasset jeres behov - en afgørende service til alle virksomheder, der ønsker at sikre de systemmæssige forudsætninger for optimal drift og udvikling.
Servicerapporten er et stærkt beslutningsgrundlag for omfanget af den kommende opgradering, og giver en værdifuld tilstandsrapport af jeres systemer – så bliver det straks mere enkelt at vurdere og planlægge ressourcerne til opgaven. Så er der ingen overraskelser, og I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

Ingen blinde vinkler

Ligger jeres system onpremise, så kan I endda selv vælge hvornår I vil med på det sidste nye – eller hvornår I vil sidde en opgradering over. På den måde er der ingen blinde vinkler, for I ved præcist hvad I kan få i den nye version. I ved også bedst selv, hvornår på året det planlægningsmæssigt vil være bedst at gennemføre opgraderingen.
Og budgettet? Det bliver noget nemmere at budgettere hen over året, når udgifterne kendes på forhånd – så slipper I også for at skubbe en stor og ukendt årelang pukkel af opgraderingsomkostninger foran jer.
En ting er helt sikkert; opgaven bliver aldrig lige så ressourcekrævende som de opgraderinger I har kendt hidtil.

Ingen overraskelser

Så er det slut med uforudsete funktionsforstyrrelser og I kan planlægge såvel budget som interne ressourcer på forhånd - og undgå ubehagelige overraskelser.

 

En Evergreen serviceaftale er et tilbud til jer, der er på Microsoft Dynamics 365 Business Central og som ønsker en struktureret vedligeholdelse af forretningssystemerne.

Evergreen indeholder to årlige rapporter om jeres ERP system, hvor såvel status som kommende funktioner i opgraderingerne, bliver gennemgået.

Derudover får I med Evergreen også hvert år et ‘sandbox’ testmiljø, for smidigt at kunne implementere nye funktioner og løbende udvikle jeres systemer i takt med forretningen.

 

Hvad betyder det for den digitale transformation?

Få det bedste beslutningsgrundlag i forretningen og hold kadencen på den digitale innovation. Her er 3 fordele, det er svært at undvære i et konkurrencepræget marked.

Det bedste beslutningsgrundlag 
Med en Evergreen service, vil der kunne holdes et langt bedre fokus på den forretnings-orienterede udvikling, frem for udelukkende vedligeholdelse. Det betyder at I kan arbejde langt mere agilt med at få fuldt udbytte af forretningssystemerne, mens vi sørger for de løbende opgraderinger.

#1
Hold kadencen i digitaliseringen

Med løbende opgraderinger, der passer præcis til jeres behov, har I altid de nyeste funktioner ved hånden. I risikerer derved ikke, at jeres systemer ikke længere taler sammen - for de opgraderes samlet og integrationerne fastholdes. Jeres IT system er derfor altid ’i form’ og sikrer fremdrift i jeres digitale forretningsgange – hvilket mange gange er en stor styrke for at opretholde markedsandele i et konkurrencepræget marked.

#2
Frigiv tid til strategi

Den daglige drift kan hurtigt blive krævende, så tiden til den strategiske udvikling ofte må udsættes igen og igen. Derfor er det en fordel at frigive tid i organisationen, hvor branche eksperter kan tage over. Når andre overtager de besværlige arbejdsrutiner på systemerne, efterlader det et overskud og et overblik over processer og arbejdsgange – så er det langt nemmere at se udviklingsmulighederne og arbejde struktureret med forretningen.

#3
Rådgivning fra brancheeksperter

Forud for hver opgradering, vil I sammen med jeres branchekendte konsulent, gennemgå status for jeres ERP system og planlægge, hvordan opgraderingen skal forløbe. Når I samarbejder med de konsulenter, der kender jeres branche indgående, kan I nemt identificere hvordan I kan styrke forretningen med de nyeste  funktionaliteter og fokusere på at få mest ud af de data og de digitale muligheder I har ved hånden.

Kontakt os for en snak om jeres næste ERP projekt

keyboard_arrow_up