Microsoft Dynamics 365 til logistik og produktion

3 vigtige krav til kvalitetssystemet

For højkvalitetsprodukter er løbende produktudvikling et vigtigt parameter for at opretholde konkurrencefordelen
- og her kan dokumentation fra et kvalitetssystem spille en markant rolle. 

Hvordan holder danske produktionsvirksomheder en førerposition på kvaliteten? 

Danske virksomheder har i en årrække været kendt for højkvalitetsprodukter på eksportmarkedet. De såkaldte up-market produkter udgør en væsentlig del af de varer, der sendes over grænserne - og til trods for, at dansk produktion er kendetegnet ved høje omkostninger, er det muligt at opretholde en god konkurrencefordel i et ellers prisfølsomt, internationalt marked. Det skyldes langt hen ad vejen den højere kvalitet samt de garantier og serviceydelser, der kan følge med produkterne. 

Kvalitetsprodukterne til eksportmarkedet fordeler sig bredt over brancher. Ikke overraskende er medicinalindustrien førende, men også maskinindustrien er med i front. Uanset branche, er kvaliteten et parameter, hvor det for mange industrier er helt essentielt at kunne analysere og dokumentere – både direkte overfor kunderne, men også for at kunne opretholde certificeringer, der verificerer produktets beskaffenhed og levetid.

Dermed også sagt, at når al data i kvalitetsmålingerne kan understøtte produktets levetid, bliver det et helt andet og mindre sårbart belæg for at stille garanti på produktet. Så alt i alt vil kvalitetsforøgelse af produkter kunne bane vejen ind i selv vanskelige markeder, endda med et højt prisniveau – så længe der er belæg for kvalitet, certificeringer og garantier. 

Når data skal understøtte kvalitet og certificeringer, så er det vigtigt at indsamle, opbevare og anvende informationerne i et sikkert og struktureret system, der understøtter de daglige arbejdsprocesser. Derfor skal der tænkes hele vejen rundt om kvalitetsprocedurerne, når der skal tages stilling til udvælgelsen af et nyt system til kvalitetshåndtering. 

Hvad koster kvalitet?

Når danske virksomheder skal opretholde en førerposition på kvaliteten, så er det naturligvis ikke uden omkostninger. Over en bred vifte af brancher er det derfor rentabelt at tænke et system ind, hvor arbejdsgange reduceres og hvor rapportering og dokumentation forenkles. 

For højkvalitetsprodukter er løbende produktudvikling ligeledes et vigtigt parameter for at opretholde konkurrencefordelen, men også her kan dokumentationen fra kvalitetssystemet spille en markant rolle. Kvalitetsledelsen automatiseres, så eventuelle afvigelser skaber korrigerende handlinger i tide og hvor afvigelser danner grundlag for forbedringer i den videre produktudvikling. 

Med de rette systemer kan produktionen understøttes, så kvaliteten holdes på præcis det niveau, hvor prisfølsomheden udlignes - og hvor de gennemgående processer ydermere vil styrke produktets unikhed og gøre det urentabelt at eksempelvis kopiere. 

Det rette match

Kvalitet og kvalitetshåndtering er forskellig i de enkelte brancher men også i de enkelte virksomheder – alt efter virksomhedsstørrelse og datakompleksitet. I Bredana Solutions skabes der et match imellem produktionsvirksomheder og en bred palette af Microsoft Dynamics løsninger, til virksomheder i alle størrelser. 

Med mere end 30 års erfaring med ERP- og CRM systemer til produktionsvirksomheder, kender vi værdikæden og udfordringerne, hvor IT kan styrke forretningen og skabe værdi for jeres kunder. 

Derfor har vi udviklet et kvalitetsmodul, der beriger jeres Business Central løsning og understøtter processerne i jeres kvalitetsledelse. 

Tre essentielle parametre til valg af forretningssystem til kvalitetshåndtering:

Vælg et system, der samler al data samme sted 

- Med et samlet system minimeres arbejdsgange og risikoen for fejl reduceres, når data ikke skal håndteres imellem flere forskellige systemer og når afvigende data kan bremse uhensigtsmæssige processer. Det bør også overvejes, hvor meget unødig arbejdstid, der anvendes på at tilgå flere forskellige systemer og holde medarbejderne oplærte i alle systemerne. 


Vælg et system, som taler sammen med de øvrige forretningssystemer

- Skab synergier med et system, hvor alle forretningsled har adgang til de samme data. Dermed kan der dannes et databaseret grundlag for forretningsbeslutninger, når al dokumentation taler sammen og kan tilgås fra alle relevante processer i organisationen. Og dermed kan afvigelser ligeledes bremse for processer i de integrerede systemer, så eventuelle fejl standses i opløbet. 


Vælg et system, der er udarbejdet specifikt til jeres branche

- Sørg gerne for at undgå udfordringerne ved at arbejde i et system, der indeholder en hel masse felter som ingen har brug for – eller som har mangler, så man alligevel sideløbende må have et excelark tilknyttet. Med et forretningssystem, der er udviklet af fagfolk, med indsigt i jeres branche og jeres udfordringer - så bliver det langt mere effektivt at indsamle den rette dokumentation, til at opretholde certificeringer og kundetilfredshed. 

Kontakt os for mere info om kvalitesmodulet

keyboard_arrow_up