Standardløsning med specialudviklede standardmoduler - specifikt til jeres branche

Vi kender udfordringerne i produktionsbranchen og vi har de digitale løsninger, der forsimpler processer og arbejdsgange. Derfor har vi videreudviklet på Microsofts standardløsninger så vi kan tilbyde forretningssystemer, som understøtter hele virksomhedens værdikæde og daglige processer. Det betyder effektive arbejdsgange og højere lønsomhed. Herunder tager vi udgangspunkt i standardproduktion men vi har også moduler, der passer til de mere individuelle løsninger i projektorienterede produktionsvirksomheder. 

Kalkulation, budgetter og tilbud

Nem og smart kalkulation af nye emner ud fra råvarebehov, ressource, maskintid og tillæg som fragt og indirekte omkostningstillæg. Alt sammen sker i en overskuelig funktion, der skaber de nødvendige stamdata til at oprette varestamdata samt beregne kost og salgspriser og dermed også oprette tilbud ved flere mængder.

Kalkulerer du til et projekt så skabes en baseline budgetversion, hvor du kan styre følgende stadier: tilbud, ordrer og afsluttet. Projektbudgetter anvender budget- og rapporteringsstrukturer, der er fastlagt i overensstemmelse med virksomhedens rapportering og opfølgning. Der er tilgang til tidligere projekters historik, og der kan kopieres herfra til budgetter, ligesom det er muligt at følge op på anvendt tid og materialer/køb, der vedrører salgsfasen. Projekttilbud kan flettes med Word-skabeloner og dermed danne udgangspunkt for det endelige tilbud til kunden.

accounting-calculator

Konkret værdi for vores kunder

”Vores drift har i alle årene bygget på godt købmandskab. For at kunne fortsætte den linje, kræver det præcise data fra vores produktion, så vi ved, hvornår vi skal sige ja og nej til en ordre. Når vi har fået kørt alle stamdata ind, får vi mulighed for at lave meget præcise efterkalkulationer, så vi kender vores kostpris på det enkelte produkt.”

John Amby Økonomichef i RC Beton

Se hvordan vi gjorde 

Variantkonfiguration

Kalkulationerne kan udvides med konfigurering af varianter direkte til salgsprisberegning og som efterfølgende også konverteres til stamdata på styklister og produktionsordrer. På den måde vil stærkt konfigurerende virksomheder kunne øge udbyttet af tilbudsberegningen og gøre det mere træfsikkert for brugerne at beregne kostpris via systemet og dermed undgå fejlkilder.

Mindre tidsforbrug ved nye produktvarianter

Dette værktøj bruger I til at skabe nye produktvarianter med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner. Løsningen minimerer tidsforbruget til at skabe og vedligeholde de væsentlige stamdata. Når strukturen er på plads, og konstruktionen er færdig med tegninger og dermed styklisteindhold indarbejdes produktionsflowet, og der sættes operationer på processen. Kontrol- og pakkeinstruktioner indsættes, så hele flowet fra nederste niveau til færdigt produkt/halvfabrikata kan gennemføres uden bekostelige produktionsstop.

 

CAD-integration

Når ordren er indgået og det produktionsforberedende arbejde igangsættes, så skabes en ny tegningsstruktur med nødvendige data om materialevalg, dimensionering, leverandør m.v. og disse data overføres automatisk fra CAD-systemet til ERP-kladde, hvori man udfører den sidste justering af stykliste-struktur og af ruteopbygning.

Integrationen fungerer både til overførsel til stykliste og ruteproduktion og til projektproduktion, hvor projektstruktur oprettes tilsvarende. Forskellen her ligger primært i, at mange i dag opretter nye varer hele tiden til styklister og samlinger, som man i realiteten kun udfører én gang, idet tegningerne er unikke og sjældent købes tilsvarende igen. Her kan man altså benytte en mere projektbaseret tilgang, som sikrer et minimum af styklister og niveauer, idet tegningerne er samlingsniveauerne.

expand-6

Varedisponering

Præcis disponering og indkøb i rette mængder og rette tid. Der dannes indkøbsforslag ud fra varestamdata om genbestillingssekvenser og mængder samt det behov, der er skabt af ordrer og produktionsplaner. Det betyder, at I får købt ind i de rette mængder, og at levering sker, så det matcher produktionsflowet.

Eventuelle udfordringer med forventede sene modtagelser af materiale håndteres i et simpelt overblik og giver såvel indkøb som salgsafdeling mulighed for at foretage en prioritering af kunder og deres bekræftede leveringstider.

shopping-basket-add

Planlægning

Bedre kapacitetsoverblik

På produktionslederens rollecenter vises de enkelte kapaciteter med belastningsfaktor, og det er nemt for planlæggeren at se, hvilke operationer der belægger de enkelte maskiner/arbejdscentre. Det fremgår også, hvilke der har ledig kapacitet, og dermed kan operationer flyttes rundt på arbejdscentrets maskiner for at sikre en optimal udnyttelse. Det er samtidig muligt at se, hvilke ressourcer der ikke er mødt ind, så den daglige rokering kan overskues ud fra realtidsdata.

Optimer flowet gennem planlægning på flaskehalse

Indsæt prioritet på den enkelte operation. Så vil genplanlægning sikre flow på både flaskehalsen og forsyningen hertil samt modtagelse på efterfølgende operationer. Er din pakkelinje eksempelvis en flaskehals, gælder det om at forsyne den i en rækkefølge, som giver optimal kapacitetsudnyttelse. Dermed sikrer du også, at forudgående samt efterfølgende operationer bliver planlagt.

list-bullets

Lagerstyring

Med den avancerede lagerstyring i løsningen kan du styre både lagre, områder der har specifikke krav – f.eks. køling/varme – og du kan styre det ned på reol/hylde-niveau. Denne funktionalitet er utrolig stærkt, da der efterlades stor fleksibilitet til at imødekommen nødvendige krav dog uden, at det bliver en besværlig daglig byrde.

Ofte anvendes håndscannere til løbende registreringer og dettes sikrer også, at lageret er tidstro, og dermed at man kan finde varer uden besvær. Sporing, certifikater, udløbsdato og tilsvarende emner er løst i standard og kan i øvrigt anvendes til mange forskellige formål.

Køber man hjem til projekter, så anvender mange virksomheder projektpaller (license plating) for at samle komponenter, der skal anvendes i montager. Sådanne behov er tilsvarende en del af vores løsning til lagre og til de projektproducerende virksomheder.

 

Shopfloor

Shop Floor Control er værktøjet for produktions- og/eller projektmedarbejderne til at se de prioriterede opgaver i rækkefølge, få adgang til deres tegninger, instruktioner og at forbrugsregistrere tid, materiale og spild samt kvalitetsmålinger. Shop Floor Control giver muligheder for, at de enkelte celler selv planlægger dagligdagen, men kan også sættes op til, at det er maskintimer, der opsamles og ikke medarbejdertimer.

list-numbers

Konkret værdi for vores kunder

Tidsregistrering på produktioner ved hjælp af det integrerede Shop Floor Control modul: "Alle registreringer kører konstant i Dynamics NAV. Det giver en helt anden fornemmelse af flowet af vores varer og et meget bedre overblik”

Jens Lund Fabrikschef i Budweg Caliper

Se hvordan vi gjorde

 

Kvalitetsstyring

Vores produktionsløsning indeholder et modul til kvalitetsstyring, som gør det nemt at udføre såvel indgangs- som proceskontrol og iværksætte korrigerende handlinger, hvis kvaliteten ikke er som den skal være.

Løsningen tilbyder en række smarte muligheder og erstatter eksempelvis Word/Excel og tilsvarende simple måleskemaer og sikrer at data er mulige at udføre statistik på. Kernen i løsningen er skemaer, som kan oprettes med forskellige kriterier for hver enkelt vare. Skemaerne er tilknyttet varenummeret, og der er mulighed for at vedhæfte tegning, billede eller anden dokumentation.

cog-approved

Forsendelse

Fragtintegration integrerer med de fragttransportører, der ofte anvendes – eller til de fragtløsninger, der agerer servicebooking f.eks. Nshift og Webshipper.

Fragtbreve direkte fra salgsordre linjer er super effektive, da der automatisk oprettes leveringsadresse, vægt og øvrig vigtig information på fragtbrevet, når det oprettes. Fragtbrevet sendes til transportør, og her styrer modulet selv de forskellige transportører, og hvordan kommunikationen med dem foregår.

Det er muligt at få fragtpris (kostpris) samt traceinformation retur til salgsordren, så denne kan beriges med dette automatisk. Farligt gods og returpaller m.v. er ligeledes en integreret del af forsendelsesområdet.

delivery-truck-clock

Konkret værdi for vores kunder

”Vores set-up er meget komplekst, men vi har kunnet plukke, læsse, levere og fakturere fra dag 1.” 

Søren Kaspersen Administrationschef i PLUS

Se hvordan vi gjorde

 

Forskellen på standard- og projektproduktion

Mange kan være i tvivl om, hvor forskellen helt konkret ligger i disse to løsningstyper.

Den store forskel er, at standardproduktion bygger på styklister og ruter med det formål let at kunne oprette og igangsætte produktioner ud fra kendte data – altså at du typisk producerer samme emne over flere gange. Her gør parate stamdata det nemt og effektivt at oprette, igangsætte og efterkalkulere dvs. sammenligne med tidligere produktioner.

Projektproduktion er oftest fremstilling samt projektstyring, hvor der konstrueres nye delemner til den samlede produktion, hvor det typisk strækker sig ud over lang tid, og hvor de fleste varer/komponenter, som indgår ofte ikke kan genbruges i andre sammenhænge. Der kan sagtens være en del standard stykliste og rutevarer også i denne form, men det baseres ofte på kunde-individuelle løsninger, der er tegnet til formålet.

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

 

keyboard_arrow_up