Den agile projektmodel

For os er det ultimative succeskriterie, at din Dynamics 365-løsning er operationel perfekt. Vejen dertil kalder vi 'den agile projektmodel'. Se det som dit sikkerhedsnet og grundstenene til succes fra implementering til uddannelse.

Sådan ser de 5 faser ud i den agile projektmodel

Når vi arbejder efter den agile projektmodel, sikrer vi grundig afstemning med din virksomheds forventninger til færdig løsning, tidsplan og pris. Du og dine superbrugere får hurtigt fingrene i systemet, som medvirker til, at I får udviklet den helt rigtige løsning.

Efter endt implementering tilbyder vi den 6. fase - vedligeholdelse - hvor vi med en tilpasset serviceaftale kan hjælpes ad med at holde systemerne i form og klar til fremtiden. Det kalder vi Evergreen.

 

1. Analyse og aftale

Vi analyserer jeres behov og afstemmer forventningerne. Behovsanalysen beskriver forretningsgange i forhold til systemet og indeholder:

 • Overordnede succeskriterier
 • Fit/Gap analyse
 • Tids- og uddannelsesplan
 • Estimat over programtilpasninger

 
Behovsanalysen er grundlag for en rammeaftale med:

 • Faste priser på kendte elementer
 • Rammepriser på projektdele, som afstemmes i udviklingssprint

 

 

 

2. Agil forberedelse

Behovsanalysen og rammeaftalen er grundlag for forberedelsen, som omfatter:

 • Flowdiagram over virksomhedens processer
 • Plan for datamigrering
 • Flowdiagrammer med din virksomheds vigtigste processer, en grovplan for datamigrering (hvad skal migreres), en opgørelse over sprints samt en komplet og prioriteret liste over udviklingsopgaver.

Hardwareplatformen med standardsoftware etableres. Uddannelse af superbrugere indledes, og vi begynder at migrere centrale stamdata som kunder og varer.

Det er også i denne fase, at vi forbereder de enkelte sprints. Dette omfatter planlægning af workshops, fastlæggelse af agenda, opsætning af modulspecifikke parametre og stamdata m.m.

 

 

3. Agile udviklingssprint

Udviklingen af systemet gennemføres i udviklingssprint, som består af fire faser:

 • Prioritering: Forretningskritiske udviklingsopgaver gennemføres først. Godkendte ændringsanmodninger tilføjes og prioriteres og vurderes, om de påvirker tidsplanen.
 • Design: Opgaverne designes sammen med superbruger og detailbeskrives. Der udarbejdes testscripts for de enkelte funktioner.
 • Udvikling: Opgaverne programmeres og testes af både udvikler og ansvarlig konsulent. 
 • Testworkshop: Der gennemføres en workshop, hvor de nye funktioner godkendes og overdrages til superbrugere.

 Et sprint løber typisk over 3-4 uger. Flere sprint kan køre sideløbende eller overlappe hinanden. Det altoverskyggende mål er, at du og dine superbrugere bliver i stand til at drive jeres virksomhed i det nye system.

 

 

 

4. Implementering

Implementeringen følger en plan, som systematisk beskriver de afsluttende aktiviteter.

Der gennemføres en række delfaser, som gør systemet klar til godkendelse og driftsstart.

Slutbrugere uddannes i virksomheden eller hos Bredana på standard- eller kundetilpassede kurser. Undervisningen tilpasses baseret på kompleksiteten af de funktioner der skal anvendes, brugernes erfaringer med løsningen (eller lignende løsninger) samt brugerens rolle i implementeringen.

Vi foretager den endelige datamigrering.  Driftsworkshoppen er den afgørende prøve, inden løsningen tages i brug.

 

 

5. Driftssupport

Vores faste systemkonsulenter yder driftsassistance via hotline eller service/support i virksomheden.

Gennem løbende udviklingsdialog har vi fokus på optimering af forretningsprocesser og systemer, og modellen kan starte forfra i mindre delprojekter.

 

6. Evergreen

Mulighed for en Evergreen serviceaftale, der strukturerer vedligeholdelsen af forretningssystemerne og styker forretningsudviklingen - med rådgivning fra en konsulent, der kender jeres system og branche.

Evergreen tilpasses jeres behov, men indeholder typisk to årlige rapporter om tilstanden på jeres system og de kommende forbedringer i Microsofts opdatering. Derudover får I med Evergreen også hvert år et ‘sandbox’ testmiljø, for smidigt at kunne implementere nye funktioner og løbende udvikle jeres systemer i takt med forretningen.

 

Kontakt os

- og hør mere om jeres muligheder for at sammensætte det bedste forretningssystem til jeres virksomhed.

keyboard_arrow_up