Mathcad Prime - det perfekte værktøj til dine beregninger

Mathcad Prime bruges af ingeniører og forskere til alle typer af beregninger. I Mathcad Prime skrives formler og udtryk på samme måde som i traditionelle lærebøger. Det er en effektiv og præcis måde at kommunikere komplekse beregninger på, som har mange fordele: Entydig notation, let læselighed, logisk opbygning og så er løsningen velegnet til dokumentation og genbrug.

 

Hør hvordan Mathcad Prime kan skabe værdi for dig

Integreret enhedshåndtering - i Mathcad Prime kan konsistensen sikres hele vejen gennem beregningerne i forhold til det valgte enhedssystem – f.eks. SI.

I modsætning til f.eks. Excel, som kræver mange kompromiser for at få beregningerne til at passe ind i regnearkets celle-format er et worksheet i Mathcad Prime væsentlig enklere at finde rundt i – også når man ikke selv har formuleret beregningerne.

Hvor et Excel-ark ofte kan kræve en mængde dokumentation for at kunne bruges meningsfuldt af andre, er et worksheet i Mathcad Prime i langt højere grad selvdokumenterende. Det har at gøre med at regneudtryk i Mathcad Prime skrives helt ud i traditionel lærebogsnotation på et blankt stykke ”papir”, mens Excel først synliggør indholdet af den enkelte celles beregninger ved redigering af cellen. Hertil kommer at Excels notation for komplekse beregninger ligger langt fra de traditionelle matematiske konventioner og kræver indlæring af Excels egne konventioner.

Samtidig er det langt lettere at overse fejl i en Excel-beregning på grund af den besværlige notation og det til enhver tid begrænsede overblik.

Mathcad Prime rummer funktionalitet rettet mod forskellige typiske anvendelser.

 

Mathcad Prime er integreret med PTC’s øvrige produkter og kan f.eks. anvendes til at drive geometri i Creo.

Eksempler på funktionalitet

Eksempler på funktionalitet rettet mod traditionelle problemstillinger indenfor mekanik og termodynamik:

 • Gearhastigheder og -dimensionering.
 • Effektberegninger.
 • Moment- og hastighedsberegninger.
 • Varmeafgivelse.
 • Friktion.
 • Dynamiske systemer.
 • Motorsystemer.
 • Fjedre.
 • Systemer af lineære/non-lineære ligninger.

move-to-top

Eksempler på funktionalitet rettet mod konstruktion og byggeri:

 • Spændinger og tøjninger.
 • Deformation og momentberegninger.
 • Laste hidrørende fra jordskælv eller vindpåvirkning.
 • Traditionel bjælkeanalyse.
 • Opvarmning og afkøling.
 • Energiudveksling ved varmestråling.
 • Tværsnitsegenskaber for laminate.

construction-building

Eksempler på funktionalitet rettet mod elektromekaniske discipliner:

 • Ækvivalent impedans og ledningsevne.
 • Signaludbredelse.
 • Filter design.
 • AC/DC kredsløbsanalyser.
 • Transformer dimensionering.
 • Filtrering af audio- og billedsignaler for speciel håndtering af udvalgte frekvensområder.

electronics-battery

Dine muligheder for at komme i gang med Mathcad Prime

Der er forskellige måder du kan komme i gang med Mathcad Prime. Du kan enten vælge den gratis version (Mathcad express) eller vælge en af nedenstående muligheder:

Personlig licens:

Den personlige licens (også kaldet låst licens) er en licens der er låst til en specifik PC.

single-neutral-actions-monitor

Flydende licens:

Den flydende licens består af et antal licenser der administreres af en licensserver og kan bruges frit af en vilkårlig PC i netværket.

multiple-actions-monitor

Mathcad Prime tilbydes på subscriptionbasis.
Et abonnement indholder adgang til en mængde eLearning, som sikrer, at du får det optimale ud af softwaren.

 

Få hjælp til at komme i gang

keyboard_arrow_up